Doelgerichte mediation in Den Haag

Soms is er sprake van een conflict dat zich niet zomaar laat oplossen. Dit kan verregaande gevolgen hebben waarin de relatie tussen twee of meerdere partijen onder vuur ligt. Om deze verstoring in communicatie van escalatie te behoeden is er een bemiddelaar nodig. Het INSA – instituut non-verbale strategie analyse – verzorgt mediation in Den Haag. Wij hebben ervaring in het opzetten van een professionele interventie tussen partijen in een geschil. De mediator, een neutrale derde partij, probeert een oplossing tot stand te brengen welke iedere betrokkene kan aanvaarden. Bij de mediation in Den Haag van INSA bekijken we ook hoe we de communicatie kunnen verbeteren.

Mediator en zelfbeschikking

Een mediator is meer dan een bemiddelaar. Deze blijft inhoudelijk op afstand en laat de conflictpartijen hun geschil oplossen. De procesregie is dus in handen van de mediator. Er is ruimte voor het verhaal van elke partij, maar van belang is dat er een transformatie tot stand komt die door alle betrokkenen wordt gedragen. Dit proces kan niet ontstaan zonder interactie. De mediator is hierin cruciaal. Ze worden ingezet in conflicten tussen werkgevers en werknemers, meer-partijen conflicten, individuen onderling, zakelijke geschillen en collectieve conflicten. Wanneer er sprake is van een conflict is structuur aanbrengen of het bewaken van de procedure een ondergeschoven kindje, en terecht, want vaak lopen de emoties hoog op. Een bemiddelende partij gaat juist in op structuur. Begrip laten ontstaan voor het verhaal van de ander, verstoring in de communicatie herstellen, achtergronden inventariseren.

Mediation Den HaagDe non-verbale strategieanalyse van INSA verdiept en versnelt de bemiddeling. Vaak wordt er snel een bewustzijn gerealiseerd waarin personen elkaar in hun communicatie onbewust prikkelen tot gedrag dat leidt tot geschillen. De focus ligt op de positieve kwaliteiten, omdat dit juist de bruikbare factoren zijn die zorgen voor oplossingen.

Contact      Workshops