Team coaching gebaseerd op wetenschappelijke inzichten

In de groepsdynamiek ontstaan soms conflicten of onbegrip en dat kan voorkomen worden met behulp van INSA. Onze professionals bieden namelijk team coaching aan waarmee u snel en diepgaand inzicht krijgt in de potenties van uw team. Onze Team Navigator maakt namelijk zichtbaar en herkenbaar hoe in de interactie binnen een team op onbewust niveau verloopt.

Veranderingsmogelijkheden

Inzicht in gedrag is cruciaal. Het INSA Instituut voor non-verbale strategie analyse, gelooft dat het lichaam niet liegt. Constant geven we als mens informatie aan onze omgeving door middel van onze lichaamstaal. Wanneer dit problemen oplevert is het mogelijk om via team coaching de blokkades te signaleren en deze via een methodiek op te lossen. INSA presenteert dit als het loslaten van spanningen die vaak worden gerealiseerd omdat er dieper op processen wordt ingegaan dan enkel het erover hebben. Veranderingsmogelijkheden liggen dan weer in het verschiet, want door kennis te verwerven in het eigen gedrag, wordt het individu bekwamer in zijn of haar functioneren. Team coaching gaat verder, want het gaat nu om de groep: wat zijn collectieve patronen in het denken en in het gedrag van de groep. Bewustzijn wordt vergroot door middel van inzichten en ontwikkeling.

Team coachingVoor wie is het geschikt?

De Team Navigator kan worden ingezet in veel uiteenlopende situaties. Denk bijvoorbeeld aan groepen waarbij een effectieve samenwerking bepalend is voor het eindresultaat. Maar ook managementteams die hun samenwerking willen verbeteren kunnen bij INSA terecht. Wilt u uw teamprestaties ook verbeteren of meer inzicht krijgen in het persoonlijk samenspel van uw team? Neem dan direct contact om om u in te schrijven voor team coaching.

Contact      Workshops